Bygg 41 og 42 ved Stadyard AS.

Fjordpipe AS har inngått kontrakt med Stadyard AS på komplett rørutrustning på bygg 41 og 42.

Bygg 42, Støttfjord skal leverast desember 2018 og bygg 41 Trondskjær skal leverast mars 2019.  Båtane er av typen batterihybrid, snurper.

Fjordpipe vil i denne perioden sysselsette 12-18 tilsette.