Bygg 40 Fay, Stadyard AS.

Stadyard AS har tildelt Fjordpipe AS kontrakt på komplett rørutrustning på bygg 40 Fay. I byggerperioden har vi sysselsett 10 tilsette og overlevering blir oktober 2018.