VA anlegg Fjordbase, WIS VVS AS.

12 januar inngjekk Fjordpipe AS kontrakt med WIS VVS AS  om levering og montering av VA anlegg til  PGS område på Fjordbase.

Anlegget skal overleverast mai 2018.