Fylkeshuset i Molde, oppgradering av varmeanlegg.

Fjordpipe AS har inngått kontrakt med Fylkeshuset AS om oppgradering av varmeanlegg.

Anlegget skal ferdigstillast oktober 2018.