Lærdalsøyri skule, varmepumpebygg.

Fjordpipe AS har inngått kontrakt med Lærdal kommune på varmepumpebygg for Lærdalsøyri skule.

Anlegget skal overleverast oktober 2018.

Kontrakta inneheld òg opsjonar på oppgraderinga av varmeanlegg som skal overleverast januar 2019.